Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Webbureau Linda kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Webbureaulinda.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Webbureaulinda.nl verstrekt. Webbureau Linda kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw naam
Uw e-mailadres


Waarom Webbureau Linda gegevens nodig heeft

Webbureau Linda verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail contact met uw op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


Hoelang Webbureau Linda uw gegevens bewaart

Webbureau Linda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen met derden

Webbureau Linda deelt uw persoonsgegevens niet met derden.


Google Analytics

Webbureaulinda.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Webbureau Linda te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Webbureau Linda heeft hier geen invloed op.

Webbureau Linda heeft Google geen toestemming gegeven om via Webbureau Linda verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in e zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@lindahol.nl. Webbureau Linda zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen

Webbureau Linda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van webbureaulinda.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Webbureau Linda verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Webbureau Linda op via mail@lindahol.nl.